بهشت ایران
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی, به وبلاگ من خوش آمدی. به استحضارتان می رسانم که انتشار اخبار صحیح و مقابله با شایعات آرمان من است.از نظرات سازنده شما هم استقبال می کنم.
 
 
ساعت : ۸:۳۳ ‎ق.ظ
نویسنده : رضا
نظرات
در ديدار رئيس جمهور و دولت مطرح شد

انتقاد مقام معظم رهبري از دو گرايش تبليغاتي غلط در كشورحضور پرشور مردم در اين انتخابات (مجلس هفتم) از نتيجه آن مهمتر است
همه مسئولان و گروهها و جناحها بايد از ايجاد تشنج هاي سياسي به شدت پرهيز كنند و فضايي منطقي،معتدل و معقول در كشور بوجود آورند
عده اي هرگونه مشكل كوچك و بزرگ را به كليت نظام نسبت مي دهند و تلاش مي كنند قانون اساسي و قواره نظام را زير سئوال ببرند، در مقابل عده اي نيز نظام را تنها در رهبري و يا چيزي مثل رهبري خلاصه مي كنند و با مبرا دانستن آن از هر عيب و نقصي تلاش مي كنند هر مشكلي را پاي ۴ ، ۵ تن از مسئولان يك بخش از نظام بنويسند كه اين هم غلط است


تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رهبر معظم انقلاب اسلامي ظهر ديروز در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت باقدرداني از خدمات و تلاشهاي فراوان آقاي خاتمي وهيات وزيران براي پيشرفت كشور و بهبود وضع عمومي جامعه تأكيدكردند: همراهي مردم با نظام و دولت ، عامل اصلي توفيقات بدست آمده در سالهاي پس از پيروزي انقلاب است و مسئولان كشور دربخشهاي مختلف بايد بگونه اي عمل كنند كه ملت عزيز ايران ، همچنان در صحنه حضور داشته باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين باتكريم ياد شهيدان دولت بويژه رجايي و باهنر و اطلاع رساني كامل و هنرمندانه در مورد اقدامات و تلاشهاي گسترده دولت را موجب آگاهي مردم از دلسوزي مسئولان و اميدواري بيشتر آنان به «آينده و بهبود وضع معيشتي » خود دانستند و صداوسيما، مطبوعات ودر درجه اول هيات وزيران را به اين امر مهم ، توصيه كردند.
ايشان برنامه ريزي دولت براي كنترل تورم و اقدامات ماههاي اخير براي مهاركردن افزايش قيمتها راخوب وموجب خرسندي مردم ارزيابي كردند و افزودند: ضمن اطلاع رساني كامل به مردم درمورد اين تلاشها، مقابله با افزايش قيمتهارا مثل ماههاي اخير، هميشه ، بطور جدي پيگيري كنيد.
حضرت آيت الله خامنه اي تلاش براي بهبود و تسهيل زندگي مردم و انجام دادن اقدامات زيربنايي و سازندگي را دو وظيفه اصلي دولت خواندند و خاطرنشان كردند: نتايج كارهاي ميان مدت و بلند مدت هم ، نهايتا درخانه و سفره مردم ديده خواهد شد، اما لازم است كه به نيازهاي روزمره مردم باظرافت ودقتي مضاعف توجه شود.
ايشان در تبيين راههاي استمرار حضور مردم در صحنه وافزايش همراهي و همگرايي آنان با نظام و دولت ، به عدالت خواهي و مبارزه با فساد و تبعيض اشاره كردند و افزودند: تكليف اصلي مسئولان كشور، تلاش براي استقرار عدالت است و مشروعيت همه مسئولان كشور درهر رده و مقامي به عدالت خواهي آنها و مبارزه شان با تبعيض و فساد، وابسته است ، بنابراين هر مسئولي دنبال استقرار عدالت نباشد، حضورش درآن پست و مقام نامشروع است .
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر لزوم آبادكردن دنياي مردم در كنار توجه كامل به مسائل معنوي و اخروي افزودند: ايجاد دنياي حقيقتا آباد مردم ، به استقرار عدالت دركشور بستگي دارد چرا كه اگر رشد اقتصادي ودرآمدهاي كشور افزايش يابد اما عدالتي در كار نباشد، تنها دنياي عده اي خاص آباد مي شود، در حالي كه اسلام به دنبال بهبود وضع زندگي عموم مردم است .
رهبرمعظم انقلاب مبارزه با عناصر افزون طلب و پرهيز از اعطاي فرصتهاي خاص به افراد خاص را، موجب افزايش اميدواري مردم برشمردند و خاطرنشان كردند: لازمست مبارزه با مفاسد اقتصادي ، باقوت و با ميدانداري دولت ادامه يابد و مصوبات خوب ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادي ، درپيچ وخمهاي اداري از اجرا بازنماند.
ايشان پرهيز از ايجاد تشنج سياسي درجامعه را ازديگر عوامل تداوم همراهي ملت بانظام و اميدواري آنان به آينده خواندند و خاطرنشان كردند: مجادلات بي مورد، فضاي سياسي كشور را زهرآگين و مردم را افسرده مي كند و در نهايت به ضرر نظام و همه جناحها تمام مي شود بنابراين همه مسئولان وگروهها و جناحها بايد از ايجاد تشنج هاي سياسي به شدت پرهيز كنند و فضايي منطقي ، معتدل و معقول در كشور بوجود آورند.
ايشان با اشاره به انتخابات مجلس هفتم درسالجاري تأكيدكردند: حضورپرشور مردم در اين انتخابات ، از نتيجه آن مهمتراست و همه تلاشها بايد بر ايجاد فضايي آرام و دلنشين درجامعه متمركز شود تا انتخابات مجلس هفتم در فضايي پرشور و شوق و باحضور گسترده مردم برگزار شود كه به فضل پروردگارچنين خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ريشه يابي صحيح مشكلات موجود را از ديگر عوامل افزايش اميدواري مردم خواندند و با اشاره به دو گرايش غلط تبليغاتي در كشور افزودند: عده اي هرگونه مشكل كوچك و بزرگ را به كليت نظام نسبت مي دهندوتلاش مي كنند قانون اساسي و قواره نظام را زير سئوال ببرند، درمقابل عده اي نيز نظام راتنها در رهبري و ياچيزي مثل رهبري خلاصه مي كنند و با مبرا دانستن آن از هر عيب و نقصي ، تلاش مي كنند هر مشكلي را به پاي ۴، ۵ تن از مسئولان يك بخشي از نظام بنويسند كه اين هم غلط است .
ايشان غالب مشكلات موجود را ناشي از عملكرد دستگاهها ومسئولان دانستندو تأكيد كردند: براي رفع مشكلات بايد آنها را ريشه يابي كنيم و بانگاهي نقادانه به عملكرد خود، نقاط ضعف و قوت را بشناسيم و با آنها برخورد صحيح كنيم .
رهبر معظم انقلاب اسلامي پرهيز كامل مسئولان از زندگي مرفه را از ديگرعوامل اميدواري بيشتر مردم خواندند وافزودند: نبايد درمسافرتها،كارها وزندگي ما، مسائلي ديده شود كه مردم را دلسرد كند.


ايشان در ادامه تبيين عوامل همگرايي و يا واگرايي مردم از دولت ، ازاقدام جناحهاي عمده سياسي كشور در تبليغ فقدان اقتدار مديريتي در بخشهاي مختلف كشور انتقاد كردند وافزودند: اين دوجناح با انگيزه هاي صددرصد مخالف ، هر دو ضعف مديريتي دركشور را تبليغ مي كنند و موجب دلسردي مردم مي شوند اما آيا اين همه پيشرفت و فعاليت در كشور بدون وجود مديريت هاي مقتدردر بخشهاي مختلف امكان پذير بوده است ؟ حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه افزودند: البته نارسايي ها در مديريت بخش هاي گوناگون وجود دارد كه بايد ترميم شود اما اين نقائص به معناي فقدان مديريت مقتدر دركشور نيست .
حضرت آيت الله خامنه اي باتجليل از دلبستگي قشرهاي مختلف مردم ازجمله جوانان به اصل نظام و حضور آنان در اجتماعات ملي و عمومي ، از عملكرد
تنگ نظرانه دو جناح كشور دربرخورد بابرخي مسائل انتقاد كردندوافزودند: متأسفانه يك جناح بعنوان سختگيري ديني و جناج ديگر بانگاهي انتقادي به نظام ، با مشاهده اندك چيزي ، فورا افراد را بريده از نظام مي خوانند اما واقعيت آن است كه تعداد معاندان با نظام دركشور، بسيار معدوداست وقشرهاي مختلف مردم به نظام علاقه مندند، گرچه ممكن است انتقادها و اعتراض هايي نيز داشته باشند كه بايد آنها راشنيد و به آنها ترتيب اثرداد.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان ، توليد را اساس پيشرفت صنعتي ، كشاورزي و علمي خواندند و افزودند: با وجود مديران پرتلاش ، متخصصان و فناوران خوب و استعدادهاي درخشان ، زمينه مناسبي براي افزايش توليد در بخش هاي گوناگون كشور وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب همچنين همه دستگاهها را به جدي گرفتن مسئله صرفه جويي فراخواندند و افزودند: درتامين نياز دستگاهها بايد به توليدات داخلي تكيه شود و از خريد و استفاده از كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل وجود دارد به شدت خودداري گردد.
رهبر معظم انقلاب وضع ايران را با اوضاع كشور در زمان پيروزي انقلاب غير قابل مقايسه خواندند و خاطرنشان كردند: اين پيشرفت هاي چشمگير با اتكاي به پروردگار و تكيه بر هويت ملي و اسلامي و توانايي هاي داخلي حاصل شده است و سيره مبارك تلاش و مجاهدت براي رضاي الهي كه بي ترديد رضايت مردم را نيز در پي خواهد داشت بايد دركشور ادامه يابد.
در اين ديدار قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب ، رئيس جمهور در سخناني با گراميداشت ياد شهيدان انقلاب و دفاع مقدس از جمله ۱۵ هزار شهيد دولت و به ويژه شهيدان رجايي و باهنر گفت : اين دو بزرگوار اسوه هاي ساده زيستي و خستگي ناپذيري در خدمت به خدا و مردم بودند و ما اميدواريم با الگوپذيري از آنها، در تحقق اهداف انقلاب اسلامي تلاش بيشتري كنيم .
آقاي خاتمي هفته دولت را هفته ارائه خدمات دولت به افكار عمومي و نقد و ارزيابي صحيح اقدامات دولت دانست و درمورد ايجاد فضاي مناسبي در نقد عملكرد دولت ابراز اميدواري كرد.
پس از رئيس جمهور، آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي در بيان دستاوردهاي دولت در اين بخش گفت : سال زراعي گذشته بارشدي بيش از ده درصد، سالي بي نظير را در تاريخ ايران پشت سر گذاشتيم و امسال نيز با رشدي معادل ۷ درصد سال پربركتي را خواهيم داشت .
وزير جهادكشاورزي ضمن تشريح محورهاي اصلي برنامه ريزي در بخش كشاورزي ، به افزايش توليد محصولات استراتژيك كشاورزي از جمله گندم و دانه هاي روغني اشاره كرد و گفت : تا ديروز - چهارم شهريورماه - حدود نه ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده كه در مقايسه با روز مشابه خود درسال گذشته ، بيش از ۱۷ درصد افزايش نشان مي دهد و البته ما اميدواريم خريد گندم ازكشاورزان امسال به ده ميليون تن برسد.
آقاي حجتي افزود: امسال در بخش توليدات دامي نيز درمجموع ۶/۸ درصد رشد خواهيم داشت كه اين آمار از بهبود وضع عمومي بخش كشاورزي حكايت مي كند.
پس از وزير جهاد كشاورزي ، وزير راه و ترابري گفت : باتوجه به افزايش سريع تعداد خودروها دركشور، ايجاد اتوبانهاي برون شهري ودرون شهري و مديريت ترافيك ، در اولويت وزارت راه و ترابري قرار گرفته است .
آقاي خرم افزود: با مشاركت فعال بخش خصوصي بيش از ۱۶۰۰ كيلومتر اتوبان در دست ساخت داريم و كارهاي مقدماتي احداث ۱۰۰۰ كيلومتر اتوبان ديگر نيز در دست اجراست .
وزير راه و ترابري گفت : در ابتداي انقلاب كلا حدود هشت هزار كيلومترجاده آسفالت روستايي در سراسر كشور داشتيم كه امروز به ۵۰ هزار كيلومتر افزايش يافته ضمن آن كه ۴۵ هزار كيلومتر ديگر نيز آماده بهره برداري است .
آقاي خرم صادرات حدود يك ميليارد دلار خدمات فني مهندسي ، در دست ساخت بودن ۳۴۰۰ كيلومتر راه آهن ، توسعه وتجهيز بندرهاي شهيد رجايي ، چابهار و بوشهر، نوسازي ناوگان جاده اي و كاهش عمر متوسط اين ناوگان از ۲۵ سال به هشت سال تاپايان سال آينده ، تجهيز ناوگان ريلي ، از رده خارج كردن هواپيماهاي قديمي و افزايش حداقل ۲۵ فروند هواپيماي جديد به ناوگان هوايي كشور و افزايش درآمدهاي ترانزيتي را از ديگر فعاليتهاي اين وزارتخانه برشمرد.
وزير نفت نيز در اين جلسه در تشريح دستاوردهاي صنعت نفت به پروژه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي اشاره كرد و گفت : با بهره برداري كامل از بيست فاز پيش بيني شده براي توسعه اين ميدان گازي ، توليدات آن درمجموع براي كشور ۵/۱۴ ميليارد دلار درآمد در برخواهد داشت .
آقاي زنگنه افزود: تاكنون حدود ۱۱ ميليارد دلار براي بهره برداري ميدان گازي پارس جنوبي با كشورهاي مختلف قرارداد بسته شده است .
وزير نفت انعقاد قرارداد شش مجتمع عظيم پتروشيمي در منطقه پارس جنوبي به ارزش ۵/۵ ميليارد دلار را از ديگر فعاليت هاي اين وزارتخانه برشمرد وگفت : ارزش صادرات محصولات پتروشيمي امسال به دو ميليارد و ششصد ميليون دلار بالغ خواهد شد.
آقاي زنگنه گفت : در چشم انداز توسعه پتروشيمي ، صادرات ۲۲ ميليارد دلاري در سال ۱۳۹۴ پيش بيني شده كه اين هدف بزرگ كاملا قابل تحقق است .
وزير نفت ، درگزارش خود به ايجاد امكانات استفاده ۳۸ ميليون نفر از هموطنان از گاز شهري و تكيه بر توانايي هاي داخلي در اجراي طرحهاي مختلف صنعت نفت و پتروشيمي نيز اشاره كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هم در اين ديدار در گزارشي از بهبود شاخص هاي عمومي بخشهاي مختلف توليدي ، صنعتي ، معدني - آب و فاضلاب - بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و اصلاح ساختار اداري كشور خبر داد.
آقاي ستاري فر تأكيد كرد: موقعيت براي برداشتن يك جهش و خيز بزرگ اقتصادي مهياست .
پس از آقاي ستاري فر، وزير بازرگاني به تشريح اقدامات دولت براي كنترل افزايش قيمتها پرداخت .
آقاي شريعتمداري گفت : مهاركردن تورم از اولويتهاي برنامه سوم است به گونه اي كه ميزان تورم از حدود ۲۰ درصد در سال ۷۸ به حدود ۱۵ درصد در پايان سال ۸۱ رسيد.
وزير بازرگاني با اشاره به تلاشهاي جدي دولت براي عمل به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در زمينه مقابله با افزايش ناگهاني قيمتها در ماههاي اول امسال گفت : دولت علاوه بركاهش نرخ اقلامي نظير آرد، نان ، برق ، آب ، قند و شكر، بليط هواپيما و قطار، سيمان ، خدمات پستي و پودر شوينده و تلفن شهري ، كالابرگ ويژه اي براي توزيع در مناطق محروم در نظر گرفته و اينگونه اقدامات موجب سير نزولي تورم در ماههاي اخير شده است .
آقاي شريعتمداري كنترل مستمر رشد نقدينگي ، هدايت منابع مالي به سمت توليد مولد و اهتمام شركتهاي دولتي به افزايش بهره وري را از محورهاي مورد تأكيد هيأت دولت براي مقابله با تورم دانست وگفت : دولت در سال آينده هيچ افزايش قيمتي را از هيچ دستگاهي نخواهد پذيرفت و دستگاهها بايد از طريق افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي توليد، مشكلات خود را حل كنند.
وزير بازرگاني همچنين از رشد ۲۰ درصدي ارزش صادرات غير نفتي كشور درچهارماه اول سال خبر داد.

:: برچسب‌ها: