احتمال خرابكاري در هواپيما ايلوشن افزايش يافتil76.h2.jpg

با كشف جعبه مكالمات ضبط شده كابين خلبان هواپيماي حامل اعضاي سپاه توسط گروه تجسس، احتمال خرابكاري در هواپيما افزايش يافت.
يك كارشناس ارشد صنايع هوايي در گفت و گو با «بازتاب» گفت: اصولا در دو قسمت مكالمات خلبان ضبط مي شود، مكالمات خلبان با برج كنترل در يك جعبه و با داخل كابين در جعبه ديگري ضبط مي شود. گرچه جعبه اول هنوز پيدا نشده است اما گروه تجسس روز گذشته توانست جعبه دوم را بيابد و طبق مكالمات ضبط شده در اين جعبه، خلبان پس از آنكه تماس او با برج مراقبت قطع مي شود يعني زماني كه هواپيما در 17000 پايي پرواز مي كرده است، دقيقا برابر 48 ثانيه با داخل كابين صحبت مي كند و سپس مكالمات داخل كابين وي نيز قطع مي شود.
وي افزود بر طبق مستندات اين جعبه، پس از قطع مكالمات داخل كابين، هواپيما حدود 7 كيلومتر تا محل برخورد به كوه فاصله داشته است كه اين موضوع، موجب افزايش احتمال خرابكاري يا دخالت عناصر تروريست در حادثه سقوط هواپيما شده است.
اين كارشناس ارشد صنايع هواپيمايي در خاتمه گفت: در آخرين جمع بندي، احتمال خرابكاري و احتمال بروز اشكال در مديريت پرواز و ناهماهنگي بين دستگاه هاي زميني و تجهيزات هوايي از بقيه احتمالات قوي تر ارزيابي مي شود.


/ 1 نظر / 4 بازدید
عمه خانوم

من شمارو از سايت گويا پيدا كردم ........اينجا سايت خبري بايد ياشه ؟ درسته ؟