عموسام جان، نیرو و تجهیزات نیار ترسیدیم!

رادیوی نظام سلطه از استقرار اف22 هایش در امارات خبر داد. یک کم فکر داشتن هم خوب است هم برای اماراتی ها هم برای امریکایی ها،

اماراتی ها فکر کنند اف22 که هیچ اگر اف 22222222 هم امریکا در آنچا مستقر کند، اگر موشک که نه یک گلوله توپ یا خمپاره ایرانی که از همان تنب های کوچولو شلیک شوند و وسط کاخ امیرانتان هم که نه ای امیر نشین، به گوشه ی قبای برج های توریستی یتان بگیرد، اماراتتان له می شود! دیگر بایستی گفت توریست، پر! سرمایه گذاری، پر! آره کوچولو حواست را جمع کن! پس اف22 برای کمکت نیامده، آمده تا سود بیشتری از درازگوشی سیاسیونتان به جیب بزند!

امریکایی ها هم بدانند، امارات پر است از ایرانی های شیطونی که کارشون سربه سر گذاشتن شیطان بزرگ هست. ساختن همیشه سخت هست فبول، ولی خراب کردن آی آسونه که نگو! خود دانی!

/ 0 نظر / 7 بازدید