روز شمار انقلاب اسلامی

imam050.gif
24 سال پيش درچنين روزي - 30 ديماه سال 1357 هجر ي شمسي : خبر بازگشت امام خميني (ره) در روزهاي آينده به وطن بطور گسترده اي در ميان مردم مسلمان و مبارز ايران منتشر شد. اين خبر مسرت بخش شور و هيجان فراواني در ميان مسردم پديد آورد. بحث و گفتگو درباره چگونگي استقبال از حضرت امام در ميان مردم و اجتماعات كوچك و بزرگ شور وصف ناپذيري ايجاد كرده بود. از طرف ديگر اعلام تصميم قطعي امام مبني بر بازگشت ايشان به ايران عوامل رژيم پهلوي را دچار اضطراب كرده بود، و آنان با تشكيل جلسات متعدد در صدد يافتن راه نجات خود بودند. گفتني است كه بسياري از عوامل رژيم از ايران گريختند و به ديگر كشورها پناهنده شدند.

منبع : سايت تقويم تاريخ

/ 0 نظر / 4 بازدید