آنانکه معنای ولایت را نمی فهمند در کار ما سخت درمانده اند. (شهید آوینی)

دیروز با برادری از مقلدین مرحوم منتظری صحبت می‌کردم. ایشان افکاری به خوردش رفته بود که واماندم! : به بسیجی‌ها شبی 15000تومان؟! پول دادند تا در جریان فتنه 88، آشوبگران را مهار کنند.

به ایشان عرض کردم برادر من، در مقابله با تعرض مسلحانه سرد و گرم فتنه گران من هم بودم، حتی برای دفاع از انقلاب از جیب هم خرج کردیم. چوب هایی که داشتیم، دسته کلنگ هایی بود که از لوازم فروشی ها خودمان خریدیم، ایشان با تعجب به حرف هایم تا آخر گوش می کرد و اینجا بود که یاد سخن شهید بزرگوار سید اهل قلم افتادم که:

آنانکه معنای ولایت را نمی فهمند در کار ما سخت درمانده اند. (شهید آوینی)

/ 0 نظر / 7 بازدید