باز هم انحراف؟اگر من آخوند و آن خاخام‌ بگذاریم، همه مردم خوب با هم زندگی می‌کنند

به گفته بی بی سی ایشون رفته شیراز تو یه کنیسه ای و گفته: «اگر من آخوند و آن خاخام‌ بگذاریم، همه مردم خوب با هم زندگی می‌کنند»

نمایندۀ کلیمیان تو مجلسم در واکنش به دلسوزیِ بی حد و مرز علی یونسی برای جامعۀ کلیمیان گفته: « جامعۀ کلیمیان از اول انقلاب برای مراسمِ دینی خود هیچ مشکلی نداشته اند»

چی شده که آقای علی یونسی تمامِ مشکلاتِ موجود و واقعی کشور رو فراموش کرده و به دنبال احقاقِ حقوقِ کلیمیان و زرتشتیان و غیره است، خدا میدونه!

/ 0 نظر / 15 بازدید