روز شمار انقلاب اسلامی

24 سال پيش درچنين روزي - 4بهمن ماه سال1357هجري شمسي: عوامل دست نشانده رژيم سرسپرده شاه مخلوع به بهانه اوضاع نامناسب جوّي و نبود ديد كافي كليه پروازها را تا صبح روز هشتم بهمن لغوكردند. بختيارنخست وزيررژيم طاغوت پروازامام خميني(ره) را به ايران باز گرداند ممنوع اعلام كرد. درهمين اثنا خبرگزاري‎ها اعلام كردند كه هدف دولت ايران ازبستن كليه فروگاههاي غيرنظامي جلوگيري ازبازگشت آيت الله خميني است كه تصميم دارد روزششم بهمن ماه به تهران بازگردد. ازسوي كارمندان شركت هواپيماي ملي ايران ازمردم خواستند كه درمحل پايانه شماره چهار فرودگاه مهرآباد اجتماع كنند. درپي اين درخواست هزاران تن ازمردم دراين محل گردآمدند و درنتيجه مردم نيروهاي نظامي رژيم را كه تا شعاع سه كيلومتري فرودگاه را زيرنظرداشتند، محاصره كردند. با اين حركت مردمي و انقلابي رژيم طاغوت اعلام عقب نشيني كرد و راديو تهران اعلام كرد كه فرودگاه بين المللي تهران پس ازاينكه بيش ازدوساعت بسته شده بود بعد ازظهرهمان روزيعني روزچهارشنبه گشوده شد. همچنين دراين روزكاركنان پست و مخابرات بدستوركميته تنظيم اعتصابات به اعتصاب خود پايان دادند تا امورپستي ومخابراتي مردم به سهولت انجام گيرد.

منبع : سايت تقويم تاريخ

/ 0 نظر / 3 بازدید