روز ارتش مبارک

ارتشى! اهتمامت را در سنگرهاى دفاع و امنیت پاس مى داریم و استوارى گام هایت را در صیانت از هستى وطن، آرزومندیم؛ روزت مبارک!

 ۲۹ فروردین روز ارتش هست که در سال ۱۳۹۱ بار دیگر آن را گرامی می‌داریم.

ارتش، تبلور استقلال و آزادى مردمى است که آوازه غیرت و هم بستگى شان، دروازه‌هاى پولادین جهان را درنوردیده است.

/ 1 نظر / 3 بازدید