عراق یک امام خمینی کم دارد ...

این جریانات را که نگاه می کنم یاد پاوه می‌افتم و پیام امام که معجزه کرد و پاوه رو نجات داد ...

عراق یک امام خمینی کم دارد ...

اگر امروز امام خامنه‌ای، فرمان دهد؛ عراق را حفظ کنید ...

ارتش داعش که هیچ، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد ...

/ 0 نظر / 21 بازدید