استراو: شخصاً با حكومت اسلامي مخالفتي ندارم

وزير خارجه انگليس گفت : اگر اكثريت مردم عراق كه شيعه هستند خواهان حكومتي اسلامي باشند، من شخصا مخالفتي با آن ندارم.


جك استراو روز شنبه در برنامه پرسش و پاسخ ترتيب داده شده از سوي بنگاه خبري بي .بي .سي افزود: چنين امري مبتني بر خواست و انتخاب مردم عراق است .اين سخنان وزير خارجه انگليس در تضاد آشكار با اظهارات اخير «دونالد رامسفلد» وزير دفاع آمريكا در خصوص ماهيت نظام حكومتي عراق است كه طي آن مخالفت صريح خود با برپايي دولتي اسلامي در آن كشور را ابراز كرد.وزير خارجه انگليس گفت : هم اينك كشورهاي ديگري در سراسر جهان اسلام هستند كه خود را دولتهاي اسلامي مي نامند از جمله ايران در همسايگي عراق و ديگر نقاط.استراو در سخناني كه مي تواند پاسخي تلويحي به اظهارات وزير دفاع آمريكا باشد، افزود: پرسش من اين است كه چه ترسي مي تواند از كشوري وجود داشته باشد كه اسلامي است.وي گفت : به عنوان مثال ايران نمونه اي از يك دموكراسي در حال شكل گيري با اكثريت قاطع جمعيت مسلمانان شيعه است.وزير خارجه انگليس افزود: ايران داراي انتخابات آزاد است ، رييس جمهور خاتمي و دولت وي منتخب هستند و در آن كشور شاهد مباحث پر شور سياسي هستيم .استراو اين امر را نشانگر احترامي دانست كه دين اسلام از آن برخوردار است و گفت : مشابه آن در دموكراسي هاي اروپايي وجود دارد كه به نحوي قدرتمند در گرو نفوذ مسيحيت قرار دارند.وي حتي بريتانيا را برخوردار از يك دولت مذهبي دانست و تاكيد كرد همانگونه كه بدون فهم مذهب كاتوليك قادربه درك نظام و اجتماع اسپانيا و ايتاليا نيستيم انگليس را هم بدون فهم مشاجرات مذهبي قرون گذشته كه منجر به جدايي آن از واتيكان شد نمي توان درك كرد.وزير خارجه انگليس گفت : يكي از چيزهايي كه ما ناگزير به ترويج و تشويق آن در جهان هستيم پل زدن ميان اعتقادات مذهبي مردم و درك ذهني آنان از دموكراسي است .

/ 0 نظر / 3 بازدید