كشف آخرين ردالجزيره صبح امروز به پخش تصاوير خانه‌اي كه صدام آخرين روزهاي حضور در بغداد را به صورت ناشناس در آنجا سپري مي‌كرده پرداخته است.

اين خانه، خانه‌اي عادي در يكي از مناطق بغداد است و نظر هيچ‌كس را به خود جلب نمي‌كرد.

سمير خضر، گزارشگر شبكه الجزيره با اشاره به يكي از سالن‌هاي اين خانه گفت، در اين سالن آخرين نشست‌هاي صدام حسين با اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب عراق و فرمانده‌هاي نظامي اين كشور برگزار شده است.

بر اساس اين گزارش، اتاق ديگري در اين خانه به برگزاري نشست‌هاي مختلف با مقامات بلندپايه رژيم عراق اختصاص داشت و به نظر مي‌رسد، تصميمات بسيار مهم پيش از ورود نيروهاي آمريكايي به بغداد و ناپديد شدن همه مقامات عراقي در اين اتاق گرفته شده باشد.

همچنين به نظر مي‌رسد، آخرين پيام تلويزيوني صدام حسين در اين اتاق ضبط شده است.

گزارشگر شبكه الجزيره با اشاره به تصاويري از دفتر و ميز كار صدام در اين خانه افزود، رييس جمهوري عراق، آخرين اثرات انگشت خود را بر روي اين ميز به جاي گذاشته و آخرين تصميمات اتخاذ شده را امضا و با مهر رياست جمهوري آن را مهر كرده است. صدام ادوكلن فرانسوي خود را نيز در اين خانه جاگذاشته است.

بر روي اين ميز برخي از برگ‌هاي كاغذ پيش‌نويس باقي مانده كه احتمالا نقشه‌هاي نظامي جهت تحركات نيروهاي عراقي براي دفاع از بغداد و كاخ‌هاي رياست‌جمهوري در اين شهر بوده است.

سمير خضر با اشاره به تصاويري از اتاق ديگري در خانه‌اي كه صدام در آن زندگي مي‌كرد، افزود: ‌صدام در اين اتاق استراحت مي‌كرد و همانطور كه در تصاوير ديده مي‌شود، برخي از وسايل رييس جمهوري عراق كه شامل يك تخت خواب ساده و اونيفورم‌هاي نظامي كه بالاترين درجه نظامي در عراق بر روي آنها قرار دارد و يك سجاده و يك قرآن نيز در آن اتاق ديده مي‌شود.

اين گزارش حاكي است، سرويس‌هاي بهداشتي اين خانه مانند بخش‌هاي ديگر عادي است و وسايل درون آنها از قطع آب و برق اين خانه حكايت دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید