اسامی کاندیداهای اقلیت های مذهبی انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرگزاری تقریب "تنا" ، ۱۲ نفر از کاندیداهای تایید صلاحیت شده اقلیت های مذهبی در انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
نامزدهای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقلیت دینی کلیمی بدین شرح است:
۱- سیامک مرصدق
۲- مسعود داوید
همچنین در اقلیت دینی زرتشتی اسامی نامزدهای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
۱- کوروش آذر گشتاسبی
۲- فرشید اختری
۳- اسفندیار اختیاری کسنویه یزد
اسامی نامزدهای اقلیت دینی ارامنه شمال برای ورود به مجلس نهم نیز بدین شرح است:
۱- سارکیس اسرائیلی استپانیان
۲- آرمن هایرپتیان
۳- کارن خانلری
اسامی نامزدهای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اقلیت دینی آشوری کلدانی بدین شرح است:
۱- ادوارد سرگیز زاده
۲- لورنس انویه تکیه
۳- یوناتن بت کولیا
۴- فرانکلین بنیامین فقی بیگلو

/ 1 نظر / 14 بازدید
کوین

سلام تلویزیون چرا اسامی کاندیداهای انتخاب شده ی اقلیت ها را اعلام نمیکند؟ از صبح همه ی خبر ها را دیدیم اما اسمی از کاندیداهای اقلیت منتشر نکردند.